Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cuscuta pedicellata
Cuscuta palaestina
Cuscuta monogyna
Cuscuta europaea
Cuscuta epithymum epithymum
Cuscuta epithymum kotschyi
Cuscuta campestris
Cuscuta brevistyla
Cuscuta australis cesattiana
Cuscuta atrans
Cuscuta approximata
Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι
Cucubalus baccifer
Crypsis schoenoides
Crypsis alopecuroides
Crypsis aculeata
Crupina vulgaris
Crupina crupinastrum
Cruciata taurica euboea
Cruciata taurica occidentalis