Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis segetalis Ανθεμίδα …
Anthemis scopulorum Ανθεμίδα η σκοπελώδης
Anthemis ruthenica Ανθεμίδα της Ρουθηνίας
Anthemis rosea rosea Ανθέμιδα η ρόδινη
Anthemis rigida linguliflora Ανθεμίδα η γλωσσάνθη
Anthemis rigida rigida Ανθεμίδα η νύσσουσα
Anthemis rhodensis
Anthemis pseudocotula rotata Ανθεμίδα η ψευδοκοτούλα
Anthemis parnesia Ανθέμιδα της Πάρνηθας
Anthemis orientalis
Anthemis melanolepis Ανθεμίδα η μελανόλεπις
Anthemis macedonica Ανθέμιδα η Μακεδονική
Anthemis laconica
Anthemis glaberrima Ανθεμίδα η λειάζουσα
Anthemis flexicaulis Ανθεμίδα η διαχυτόβλαστη
Anthemis filicaulis Ανθεμίδα η νηματόβλαστη
Anthemis cretica cretica
Anthemis cretica columnae
Anthemis cretica carpatica
Anthemis cotula Ανθεμίδα η κοτούλα