Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aristolochia mikrostoma
Aristolochia lutea
Aristolochia longa
Aristolochia hirta
Aristolochia guiciardii
Aristolochia cretica
Aristolochia clematitis
Aristolochia bodamae
Aristida coerulescens
Arisarum vulgare vulgare
Arenaria serpyllifolia Αρενάρια η σερπυλλόφυλλη
Arenaria saponarioides Αρενάρια η σαπωναριόμορφη
Arenaria phitosiana
Arenaria muralis Αρενάρια η σπιτοίχειος
Arenaria leucadia Αρενάρια της Λευκάδας
Arenaria leptoclados Αρενέρια η λεπτόκλαδη
Arenaria guicciardii Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι
Arenaria graveolens Αρενάρια η δύσοσμη
Arenaria gionae
Arenaria fragillima