Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ononis spinosa leiosperma
Ononis spinosa antiquorum
Ononis serrata
Ononis reclinata
Ononis pusilla
Ononis pubescens
Ononis ornithopodioides
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Ononis mitissima
Ononis diffusa
Ononis biflora Ονωχίδα η διανθής
Ononis arvensis Ονωνίς η αρουραία
Onobrychis sphaciotica
Onobrychis pindicola
Onobrychis oxyodonta Ονοβρυχίδα η οξυόδοντη
Onobrychis montana scardica
Onobrychis montana macrocarpa
Onobrychis hypargyrea
Onobrychis gracilis
Onobrychis equidentata