Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sonchus tenerrimus
Sonchus oleraceus Ζωχός ο λαχανώδης
Sonchus asper asper Ζωχός ο αγκαθωτός
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Sonchus arvensis arvensis
Solidago virgaurea
Solenopsis minuta annua
Solenopsis minuta minuta
Solenopsis laurentia
Solenanthus stamineus
Solenanthus albanicus
Soldanella rhodopea
Soldanella pindicola
Soldanella pelia
Soldanella carpatica
Solanum sodomeum Σολανό των Σοδόμων
Solanum nigrum schultesii
Solanum nigrum nigrum
Solanum luteum luteum
Solanum luteum alatum