Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Pyrrhocorax graculus graculus Κιτρινοκαλιακούδα
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Pterocles orientalis Μαυροπεριστερόκοτα
Pterocles alchata Βελόνουρη περιστερόκοτα
Prunella montanella θαμνοψάλτης της Σιβηρίας
Prunella modularis Θαμνοψάλτης
Prunella collaris Χιονοψάλτης
Porzana pusilla Νανοπουλάδα
Porzana porzana Στικτοπουλάδα
Porzana parva Μικροπουλάδα
Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα
Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι
Podiceps grisegena Κοκκινοβουτηχτάρι
Podiceps cristatus Σκουροβουτηχτάρι
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι