Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Phocaena phocaena Φώκαινα
Ovis ammon Αγριοπρόβατο
Oryctolagus cuniculus cnossius Αγριοκούνελο
Orcinus orca Όρκα
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Nycteris thebaica Αιγυπτιακή νυχτερίδα
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Myotis przewalskii Μυθωτίδα του Πρζεβάλσκι
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ
Myotis mystacinus Μουστακομυωτίδα
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα