Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vitis vinifera sylvestris Άγριο αμπέλι
Vitex agnus-castus Λιγαριά
Viscum album abietis Ιξός του έλατου
Viscum album album Ιξός
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Vipera berus bosniensis Αστρίτης
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Viola vourinensis
Viola voliotisii
Viola velutina
Viola suavis
Viola striis-notata
Viola stojanowii
Viola sieheana
Viola sfikasiana
Viola scorpiuroides
Viola rupestris
Viola riviniana