Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene otites
Silene orphanidis
Silene orbelica
Silene oligantha
Silene oligantha parnesia
Silene oligantha pseudoradicosa
Silene nutans nutans
Silene nutabunda Σιληνή
Silene nocturna nocturna
Silene noctiflora
Silene niederi
Silene nicaeensis
Silene muscipula
Silene multicaulis multicaulis
Silene multicaulis stenocalycina
Silene multicaulis genistifolia
Silene multicaulis cretica
Silene melzheimeri
Silene macrodonta
Silene lydia