Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus isthmicus tenuifolius
Ranunculus isthmicus isthmicus
Ranunculus incomparabilis
Ranunculus illyricus
Ranunculus gracilis
Ranunculus fontanus
Ranunculus flammula flammula
Ranunculus ficarioides
Ranunculus ficaria ficaria
Ranunculus ficaria bulbifer
Ranunculus ficaria ficariiformis
Ranunculus demissus
Ranunculus cupreus
Ranunculus creticus
Ranunculus constantinopolitanus
Ranunculus chius
Ranunculus cacuminis
Ranunculus bullatus cytheraeus
Ranunculus bulbosus bulbosus