Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dactylorhiza graeca
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza baumanniana
Dactylis glomerata hackelii
Dactylis glomerata marina
Dactylis glomerata glomerata
Dactylis glomerata hispanica
Dactylis glomerata rigida