Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Parapholis pycnantha
Parapholis marginata
Parapholis incurva
Parapholis filiformis
Paranocarodes straubei straubei Παρανοκαρώδης του Στράουμπε
Paranocarodes straubei insularis Παρανοκαρώδης ο νησιωτικός
Paranocarodes fieberi fieberi Παρανοκαρώδης του Φίμπερ
Paranocarodes fieberi mytilenensis Παρανοκαρώδης π Μυτιλήνιος
Paranocaracris bulgaricus bulgaricus Παρανοκαράκρις ο Βουλγαρικός
Paranocaracris bulgaricus flavotibialis Παρανοκαράκρις ο κιτρινοκνημίδιος
Paracinema tricolor bisignata Παρακίνημα το δισυπόγραφο
Paracaloptenus caloptenoides caloptenoides Παρακαλόπτερος ο καλοπτεροειδής
Paracaloptenus caloptenoides moreanus Παρακαλόπτερος του Μωρηά
Parabramis pekinensis Κινέζικη λεστιά
Papilio machaon Παπίλιο ο Μαχάων
Papilio alexanor Παπίλιο ο Αλεξάνωρ
Papaver stipitatum
Papaver somniferum somniferum
Papaver somniferum setigerum
Papaver rhoeas