Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος
Phylloscopus collybita abietinus Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Phyllitis scolopendrium
Phyllitis sagittata
Phyla nodiflora
Phragmites australis
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Pholidoptera stankoi Φολιδόπτερος του Στάνκο
Pholidoptera rhodopensis Φολιδόπτερος ο Ροδόπειος
Pholidoptera macedonica Φολιδόπτερος ο Μακεδονικός
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera griseoaptera Φολιδόπτερος ο γκριζοάπτερος
Pholidoptera femorata Φολιδόπτερος ο …
Pholidoptera fallax Φολιδόπτερος ο λανθάνων
Pholidoptera cavallae Φολιδόπτερος των ίππων