Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium tomentosum
Trifolium tenuifolium
Trifolium suffocatum
Trifolium subterraneum
Trifolium strictum
Trifolium striatum
Trifolium stellatum
Trifolium squarrosum
Trifolium squamosum Τριφύλλι το λεπιδωτό
Trifolium spumosum
Trifolium speciosum
Trifolium spadiceum
Trifolium smyrnaeum Τριφύλλι το Σμυρναίο
Trifolium sebastiani Τριφύλλι του Σεμπάστιαν
Trifolium scabrum
Trifolium resupinatum
Trifolium repens
Trifolium purpureum
Trifolium pumilum Τριφύλλι το νάνο
Trifolium pratense