Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Holosteum umbellatum umbellatum
Holcus mollis mollis
Holcus lanatus
Hirundo rustica savignii Χελιδόνι
Hirundo rustica rustica Χελιδόνι
Hirundo rupestris Βραχοχελίδονο
Hirundo daurica rufula Δεντροχελίδονο
Hirschfeldia incana
Hippuris vulgaris
Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα
Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα
Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα
Hippocrepis unisiliquosa
Hippocrepis multisiliquosa Ιπποκρηπίς η πολυχεδρωπή
Hippocrepis glauca Ιπποκρηπίς η γλαυκή
Hippocrepis comosa
Hippocrepis ciliata
Hipparchia semele cretica Ιππαρχία η Κρητική
Hipparchia delattini Ιππαρχία η Ντελατίνιος
Hipparchia aristaeus Ιππαρχία ο Αρισταίος