Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ficus carica Συκιά
Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης
Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης
Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης
Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης
Fibigia lunarioides
Fibigia eriocarpa
Fibigia clypeata
Festuda paniculata paniculata
Festucopsis sancta
Festuca vizzavonae
Festuca violacea handelii
Festuca varia
Festuca valida leilaensis
Festuca valesiaca
Festuca thracica
Festuca spectabilis affinis
Festuca sipylea
Festuca rubra juncea
Festuca rubra asperifolia