Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cucubalus baccifer
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Crypsis schoenoides
Crypsis alopecuroides
Crypsis aculeata
Crupina vulgaris
Crupina crupinastrum
Cruciata taurica occidentalis
Cruciata taurica euboea
Cruciata pedemontana
Cruciata laevipes
Cruciata glabra
Crucianella macrostachya
Crucianella latifolia
Crucianella imbricata
Crucianella graeca
Crucianella bythinica
Crucianella angustifolia
Crocus veluchensis
Crocus tournefortii