Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aster alpinus
Asplenium viride
Asplenium trichomanes trichomanes
Asplenium trichomanes inexpectans
Asplenium septentrionale
Asplenium ruta-muraria
Asplenium petrarchae
Asplenium onopteris
Asplenium obovatum
Asplenium lepidum lepidum
Asplenium lepidum haussknechtii
Asplenium fontanum
Asplenium fissum
Asplenium cuneifolium
Asplenium creticum
Asplenium aegaeum
Asplenium adiantum-nigrum
Aspius aspius Ασπρογρίβαδο
Asphodelus ramosus
Asphodelus fistulosus Μεγάλος ασφόδελος