Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthriscus cerefolium Ανθίσκος
Anthriscus caucalis Ανθίσκος η καυκαλίς
Anthoxanthum ovatum Ανθόξανθο το ωοειδές
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum gracile Ανθόξανθο το χαρίεν
Anthocharis gruneri Ανθόχαρις του Γκρούνερ
Anthocharis damone Ανθόχαρις του Δάμωνα
Anthocharis cardamines Ανθόχαρις της Καρδαμίνης
Anthericum liliago
Anthemis werneri Ανθέμιδα του Βέρνερ
Anthemis triumfetti
Anthemis tomentosa heracleotica Ανθεμίδα η ηρακλιώτικη
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης
Anthemis tomentella Ανθεμίδα …
Anthemis tinctoria tinctoria
Anthemis tinctoria parnassica
Anthemis stribrnyi
Anthemis spruneri
Anthemis sibthorpii
Anthemis segetalis Ανθεμίδα …