Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trigonella spicata
Trigonella smyrnaea Τριγωνέλλη η Σμυρναία
Trigonella rechingeri
Trigonella procumbens
Trigonella monspeliaca Τριγωνέλλη του Μονπελιέ
Trigonella graeca
Trigonella gladiata Τριγωνέλλη λογχοφόρος
Trigonella foenum-graecum
Trigonella cretica
Trigonella corniculata
Trigonella coerulescens
Trigonella cariensis
Trigonella caerulea
Trigonella balansae
Triglochin bulbosa barrelieri
Triglochin bulbosa laxiflora
Trifolium vesiculosum
Trifolium velenovskyi
Trifolium uniflorum
Trifolium trichopterum