Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Onobrychis ebenoides
Onobrychis degenii
Onobrychis crista-galli
Onobrychis caput-galli
Onobrychis armena
Onobrychis arenaria lasiostachya
Onobrychis aliakmonia
Onobrychis alba alba
Onobrychis alba calcarea
Onobrychis alba laconica
Omphalodes luciliae scopulorum
Olea europaea oleaster Αγριελιά
Oenothera erythrosepala
Oenothera biennis
Oenanthe tenuifolia
Oenanthe silaifolia
Oenanthe pimpinelloides
Oenanthe peucedanifolia
Oenanthe fistulosa
Oenanthe banatica