Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lychnis viscaria atroburpurea
Lychnis flos-cuculi subintegra
Lychnis coronaria
Luzula sylvatica sylvatica
Luzula sudetica
Luzula spicata pindica
Luzula pilosa
Luzula nodulosa
Luzula multiflora multiflora
Luzula luzuloides cuprina
Luzula luzuloides luzuloides
Luzula luzulina
Luzula italica
Luzula forsteri
Luzula campestris
Luzula alpinopilosa obscura
Lupinus varius orientalis
Lupinus micranthus
Lupinus luteus
Lupinus angustifolius angustifolius