Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asplenium onopteris
Asplenium obovatum
Asplenium lepidum haussknechtii
Asplenium lepidum lepidum
Asplenium fontanum
Asplenium fissum
Asplenium cuneifolium
Asplenium creticum
Asplenium aegaeum
Asplenium adiantum-nigrum
Asphodelus ramosus
Asphodelus fistulosus Μεγάλος ασφόδελος
Asphodelus albus albus
Asphodelus aestivus
Asphodeline taurica
Asphodeline lutea
Asphodeline liburnica
Asperula tournefortii Ασπέρουλα του Τουρνεφόρ
Asperula tenella
Asperula taygetea