Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vaccaria hispanica hispanica
Vaccaria hispanica grandiflora
Vaccaria pyramidata
Vaccinium myrtillus Βακκίνιο ο μύρτιλλος
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Vaccinium vitis-idaea Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης
Valantia aprica
Valantia hispida
Valantia muralis
Valeriana alliariifolia
Valeriana asarifolia
Valeriana bertiscea
Valeriana crinii epirotica
Valeriana crinii crinii
Valeriana italica
Valeriana montana
Valeriana officinalis officinalis
Valeriana officinalis collina
Valeriana olenaea
Valeriana tripteris