Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Vicia sepium
Vicia tenuissima
Vicia tetrasperma
Vicia villosa microphylla
Vicia villosa varia
Vicia villosa villosa
Vicia villosa eriocarpa
Vimba melanops Μαλαμίδα
Vinca balcanica
Vinca herbacea
Vinca major
Vincetoxicum canescens
Vincetoxicum creticum
Vincetoxicum funebre
Vincetoxicum fuscatum
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Vincetoxicum hirundinaria hirundinaria
Vincetoxicum huteri
Vincetoxicum speciosum