Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Turanana panagea Τουρανάνα η Παναγία
Tulipa undulatifolia
Tulipa saxatilis
Tulipa orphanidea
Tulipa hageri
Tulipa goulimyi
Tulipa cretica
Tulipa clusiana
Tulipa bakeri
Tulipa australis
Tulipa agenensis
Tuberaria lipopetala Τουμπεράρια η λιποπέταλη
Tuberaria guttata
Truxalis nasuta Τρουξαλίς η μεγαλόρινη
Tropidopola longicornis Τροπιδοπόλα η μακροκέρατη
Tropidopola graeca graeca Τροπιδοπόλα η γραική
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Tropaeolum majus