Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oenanthe aquatica Οινάνθη η υδρόφιλη
Odontites verna serotina
Odontites lutea
Odontites linkii
Odontites glutinosa