Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lupinus albus albus
Lupinus albus graecus
Lunaria rediviva
Lunaria annua annua
Lunaria annua pachyrhiza
Ludwigia palustris
Lotus uliginosus
Lotus tenuis
Lotus strictus Λωτός ο συνεσφιγμένος
Lotus stenodon
Lotus preslii Λωτός του Πρεσλ
Lotus peregrinus
Lotus parviflorus
Lotus palustris
Lotus ornithopodioides
Lotus halophilus
Lotus edulis
Lotus cytisoides Λωτός ο κυτισοειδής
Lotus creticus Λωτός ο κρητικός
Lotus corniculatus