Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Impatiens noli-tangere
Illecebrum verticillatum
Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο
Iberis umbellata
Iberis sempervirens
Iberis saxatilis saxatilis
Iberis pruitii Ιβερίδα η προυίτιος
Iberis odorata