Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocus speciosus speciosus
Crocus sieberi sieberi
Crocus sieberi sublimis
Crocus sieberi atticus
Crocus sieberi nivalis
Crocus robertianus
Crocus pulchellus
Crocus pelistericus
Crocus pallasii pallasii
Crocus oreocreticus
Crocus olivieri balansae
Crocus olivieri olivieri
Crocus niveus
Crocus laevigatus
Crocus hadriaticus
Crocus goulimyi
Crocus fleischeri
Crocus flavus flavus
Crocus cvijicii
Crocus chrysanthus