Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Cardopatum corymbosum
Cardaria draba draba
Cardamine raphanifolia barbareoides
Cardamine raphanifolia acris
Cardamine plumieri
Cardamine pectinata Καρδαμίνη η πτερωτή
Cardamine matthioli
Cardamine impatiens Καρδαμίνη η ιμπάτιενς
Cardamine hirsuta Καρδαμίνη η χνουδωτή
Cardamine graeca Καρδαμίνη η γραική
Cardamine glauca
Cardamine carnosa
Cardamine bulbifera
Cardamine amara
Carassius carassius Κουτσουράς
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Capsella rubella Κάψελλα η ρουμπέλλα