Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Berteroa mutabilis
Berteroa incana
Berberis vulgaris Βερβερίς η κοινή
Berberis cretica Βερβερίς η κρητική
Bellium minutum Μπέλλιο το μικρότατο
Bellis sylvestris
Bellis perennis
Bellis longifolia
Bellis annua annua Μπέλλα η ετήσια
Bellevalia trifoliata
Bellevalia sarmatica
Bellevalia romana
Bellevalia dubia
Bellevalia brevipedicellata
Bellardiochloa variegata
Bellardia trixago Μπελλάρντια το τριξάνιο
Beckmannia eruciformis eruciformis
Bassia hirsuta Μπάσσια η χνουδωτή
Barlia robertiana
Barbarea vulgaris