Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alopecurus rendlei Αλωπέκουρος του Ρέντλε
Alopecurus myosuroides Αλωπέκουρος ο μυοσουροειδής
Alopecurus gerardii
Alopecurus creticus Αλωπέκουρος ο Κρητικός
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός
Alnus incana incana Κλήθρο της Ροδόπης
Alnus glutinosa Κλήθρο
Allium vineale
Allium ursinum ucrainicum
Allium tardans
Allium subhirsutum
Allium suaveolens
Allium staticiforme
Allium stamineum
Allium sphaerocephalon arvense
Allium sphaerocephalon sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon trachypus
Allium sipyleum
Allium scorodoprasum rotundum
Allium scorodoprasum scorodoprasum