Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arabis subflava
Arabis sagittata
Arabis pseudoturritis
Arabis muralis
Arabis longistyla
Arabis laxa
Arabis glabra
Arabis cretica
Arabis collina
Arabis bryoides
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Arabis alpina alpina
Arabis alpina caucasica
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Aquilegia vulgaris
Aquilegia ottonis taygatea
Aquilegia ottonis amaliae
Aquilegia ottonis ottonis
Aquilegia nigricans nigricans
Apium nodiflorum