Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys tournefortii
Stachys thirkei
Stachys tetragona
Stachys sylvatica
Stachys swainsonii scyronica
Stachys swainsonii swainsonii
Stachys swainsonii melangavica
Stachys swainsonii argolica
Stachys spruneri
Stachys spreitzenhoferi spreitzenhoferi
Stachys spreitzenhoferi virella
Stachys spinulosa
Stachys spinosa
Stachys scardica
Stachys recta olympica
Stachys recta baldaccii
Stachys recta recta
Stachys plumosa
Stachys parolinii
Stachys pangaea