Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene spinescens
Silene spergulifolia
Silene sieberi
Silene sicula
Silene sedoides runemarkii
Silene sedoides sedoides
Silene scwarzenbergeri
Silene scorpilii
Silene saxifraga
Silene samothracica
Silene samia
Silene roemeri macrocarpa
Silene rigidula
Silene remotiflora
Silene radicosa
Silene radicosa rechingeri
Silene pusilla tymphaea
Silene pusilla pusilla
Silene pusilla chromodonta
Silene pratensis