Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea setacea
Achillea pindicola pindicola
Achillea pindicola integrifolia
Achillea nobilis
Achillea millefolium
Achillea lingulata
Achillea ligustica
Achillea holosericea
Achillea grandiflora
Achillea fraasii
Achillea distans
Achillea depressa
Achillea crithmifolia
Achillea cretica
Achillea collina
Achillea coarctata
Achillea clypeolata
Achillea clusiana
Achillea chrysocoma
Achillea barbeyana