Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tragopogon pterodes
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός
Tragopogon porrifolius australis
Tragopogon porrifolius porrifolius
Tragopogon longirostris
Tragopogon lassithicus
Tragopogon dubius Τραγοπώγων ο αμφίβολος
Tragopogon crocifolius samaritani Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Tragopogon brevirostris longifolius
Tragopogon balcanicus
Trachelium jacquinii jacquinii
Trachelium jacquinii tumelianum
Trachelium asperuloides
Tozzia alpina carpathica
Torilis ucranica
Torilis tenella
Torilis nodosa
Torilis leptophylla
Torilis arvensis neglecta
Torilis arvensis arvensis