Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scirpus cernuus
Scilla nana
Scilla messeniaca
Scilla hyacinthoides
Scilla bifolia
Scilla autumnalis
Schoenus nigricans
Schismus arabicus
Scandix stellata
Scandix pecten-veneris
Scandix macroryncha
Scandix brachycarpa
Scandix australis australis
Scandix australis grandiflora
Scaligeria napiformis
Scaligeria moreana
Scaligeria halophila
Scabiosa variifolia Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη
Scabiosa triniifolia
Scabiosa tenuis