Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene samothracica
Silene samia
Silene roemeri macrocarpa
Silene rigidula
Silene remotiflora
Silene radicosa
Silene radicosa rechingeri
Silene pusilla tymphaea
Silene pusilla pusilla
Silene pusilla chromodonta
Silene pratensis
Silene pinetorum pinetorum
Silene pinetorum sphaciotica
Silene pentelica
Silene parnassica serbica
Silene parnassica vourinensis
Silene parnassica pindicola
Silene parnassica dionysii
Silene parnassica parnassica
Silene paradoxa