Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phlomis samia
Phlomis pichleri
Phlomis lycia
Phlomis lanata
Phlomis herba-venti pungens
Phlomis fruticosa
Phlomis floccosa
Phlomis cretica
Phleum subulatum ciliatum
Phleum subulatum subulatum
Phleum pratense
Phleum phleoides
Phleum paniculatum
Phleum montanum
Phleum hirsutum
Phleum exaratum
Phleum crypsoides crypsoides
Phleum bertolonii
Phleum arenarium
Phleum alpinum