Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Reseda orientalis
Reseda luteola
Reseda lutea
Reseda arabica
Reseda alba
Reichardia picroides
Reichardia orientalis
Reichardia intermedia
Rapistrum rugosum orientale
Rapistrum rugosum linaeanum
Raphanus sativus
Raphanus raphanistrum rostratus
Raphanus raphanistrum raphanistrum
Ranunculus velutinus
Ranunculus trilobus
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Ranunculus thasius
Ranunculus subomophyllus
Ranunculus sprunerianus
Ranunculus sphaerospermus