Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Corvus monedula soemmerringi Κάργια
Corvus monedula spermologus Κάργια
Corydalis bulbosa blanda
Corydalis bulbosa bulbosa
Corydalis densiflora
Corydalis integra
Corydalis ochroleuca leiosperma
Corydalis ochroleuca ochroleuca
Corydalis parnassica
Corydalis rutifolia uniflora
Corydalis solida slivenensis
Corydothymus capitatus
Corylus avellana Ήμερη φουντουκιά
Corylus colurna Αγριοφουντουκιά
Corylus maxima Φουντουκιά ήμερη
Cotinus coggygria Κότινος
Cotoneaster integerrimus Κοτονήαστρο το ακεραιόφυλλο
Cotoneaster nebrodensis Κοτονήαστρο το Νεμπροντένσιο
Cotoneaster nummularia Κοτονήαστρο το νομισματικό