Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα
Egretta alba Αργυροτσικνιάς
Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς
Egretta gularis Μαυριτσικνιάς
Elanus caeruleus Έλανος
Emberiza aureola Σημυδοτσίχλονο
Emberiza caesia Σκουρόβλαχος
Emberiza cia Βουνότσιχλονο
Emberiza cineracea Σμυρνότσιχλονο
Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο
Emberiza citrinella Χιρλοτσίχλονο
Emberiza hortulana Βλάχος
Emberiza leucocephalus Ελατοτσίχλονο
Emberiza melanocephala Αμπελουργός
Emberiza pusilla Νανοτσίχλονο
Emberiza rustica Δασοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus intermedia Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus reiseri Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus schoeniclus Καλαμοτσίχλονο
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα