Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ranunculus acris acris
Rumex bucephaloforus aegaeus
Ribes uva-crispa austro-europaeum Λαγοκερασιά
Ranunculus ficaria bulbifer
Ranunculus bulbosus bulbosus
Ruta chalepensis chalepensis
Rumex tuberosus creticus
Ranunculus bullatus cytheraeus
Rochelia disperma disperma
Rhynchocorys elephas elephas
Rhamnus alpinus fallax Ράμνος ο Αλπικός
Ranunculus ficaria ficaria
Ranunculus ficaria ficariiformis
Ranunculus flammula flammula
Ranunculus acris friesianus
Ruta chalepensis fumariifolia
Rhamnus lycioides graecus Ράμνος ο Γραικός
Rumex bucephaloforus graecus
Rumex dentatus halacsyi
Roemeria hybrida hybrida