Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linum strictum strictum
Bufonia stricta stricta
Centaurea triumfetti stricta
Lamium garganicum striatum
Vicia pannonica striata
Ophrys reinholdii straussi
Potentilla apennina stojanovii
Minuartia setacea stojanovii
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Vicia cracca stenophylla
Centaurea stenolepis stenolepis
Silene multicaulis stenocalycina
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Cephalaria squamiflora squamiflora Κεφαλάρια η λεπιδανθής
Kickxia spuria spuria
Campanula spatulata spruneriana
Centaurea spruneri spruneri
Stachys spreitzenhoferi spreitzenhoferi
Carduus macrocephalus sporadum
Trisetum flavescens splendens