Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymbra spicata
Thymelaea hirsuta
Thymelaea passerina pubescens
Thymelaea tartonraira argentea
Thymelaea tartonraira tartonraira
Thymus atticus
Thymus boissieri
Thymus cilicicus
Thymus comptus
Thymus degenii
Thymus dolopicus
Thymus holosericeus
Thymus laconicus
Thymus leucospermus
Thymus leucotrichus leucotrichus
Thymus longicaulis chaubardii
Thymus longicaulis longicaulis
Thymus parnassicus
Thymus plasonii
Thymus praecox jankae