Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Daucus carota major
Daucus carota maximus
Daucus conchitae
Daucus guttatus guttatus
Daucus involucratus
Daucus littoralis Αγριοκαρότο το παράλιο
Delphinium balcanicum Δελφίνιο το βαλκανικό
Delphinium fissum
Delphinium halteratum Δελφίνιο …
Delphinium hellenicum
Delphinium hirschfeldianum
Delphinium peregrinum Δελφίνιο το μεταναστεύον
Delphinium staphisagria Δελφίνιο η αγριοσταφίδα
Deschampsia cespitosa cespitosa
Deschampsia flexuosa
Descurainia sophia Δεσκουραϊνία Σοφία
Dianthus aciphyllus
Dianthus androsaceus
Dianthus armeria armeria Αγριογαρύφαλο η αρμέρια
Dianthus arpadianus