Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cirsium vulgare
Cistanche phelypaea
Cisticola juncidis juncidis Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)
Cistus albanicus Λαδανιά η Αλβανική
Cistus incanus creticus Λαδανιά η Κρητική
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Cistus laurifolius Λαδανιά η δαφνόφυλλη
Cistus monspeliensis Λαδανιά του Μονπελιέ
Cistus parviflorus Λαδανιά η βραχυανθής
Cistus salvifolius Λαδανιά η φασκομηλόφυλλη
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Citrullus colocynthis
Cladium mariscus
Clamator glandarius Κισσόκουκος
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Cleistogenes serotina serotina
Clematis cirrhosa Αγράμπελη η κιρρώδης
Clematis elisabethae-carolae Αγράμπελη της Ελισάβετ-Καρόλας
Clematis flammula Αγράμπελη η φλογώδης
Clematis orientalis Αγράμπελη η ανατολική