Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Daucus carota maximus
Dianthus integer minutiflorus
Dianthus strictus multipunctatus
Dianthus myrtinervius myrtinervius
Dianthus fruticosus occidentalis Αγριογαρύφαλλο το δυτικό
Dianthus petraeus orbelicus
Dryopteris villarii pallida
Dianthus haematocalyx pindicola
Dianthus pinifolius pinifolius
Dianthus haematocalyx pruinosus
Dianthus fruticosus rhodius Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου
Dactylis glomerata rigida
Dianthus pinifolius serbicus
Dianthus serratifolius serratifolius
Dianthus fruticosus sitiacus Αγριογαρύφαλλο της Σιτίας
Dianthus giganteus subgiganteus
Dryopteris villarii submontana
Dianthus superbus superbus
Dianthus sylvestris sylvestris
Dianthus haematocalyx ventricosus